Folders.nl
Terug

Privacy- en cookieverklaring Folders.nl

Welkom bij Folders.nl. Folders.nl is een onderdeel van Wepublish B.V. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “Persoonsgegevens”), wanneer gebruik wordt gemaakt van onze website https://www.folders.nl (hierna: de “Website”) en onze mobiele app (hierna: de “App”).

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij aan u uit welke Persoonsgegevens we van u verzamelen en voor welke doeleinden we dat doen. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 10 januari 2020.

Uw privacy is voor ons van groot belang

Wij vinden een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig en in overeenstemming met deze privacy- en cookieverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt.

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw Persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de Persoonsgegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Uw Persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een geldige grondslag is.
 • De benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die Persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie, dataportabiliteit of verwijdering van uw bij ons verwerkte Persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens netjes gebruiken. In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we bij uw bezoek aan de Website en het gebruik van de App doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft, of meer informatie wil over wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die onderaan deze verklaring zijn vermeld

Onze diensten

Op onze Website en met onze App exploiteren wij het Folders.nl platform (hierna: het “Platform”). Op het Platform geven wij gebruikers de mogelijkheid om (digitale) reclamefolders in te zien en om deze via een link te delen. Op deze wijze raakt u op de hoogte van actuele aanbiedingen en kunt u anderen op de hoogte brengen van aanbiedingen. Bij het gebruiken van het Platform kunnen uw Persoonsgegevens worden verwerkt.

We verwerken gegevens over interesses van u als gebruiker van de Website en/of de App. Deze gegevens zijn bij ons bekend omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren, doordat u bepaalde folders, winkels en merken als favoriet heeft aangemerkt of doordat wij uw interesses hebben afgeleid uit de wijze waarop u de Website en/of de App gebruikt.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf deelt met ons (waarover hierna meer onder “Account”), kunnen we Persoonsgegevens verwerken over uw gebruik van onze diensten. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • Uw IP-adres;
 • Gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device-ID, de versie van uw besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt voor de dienst;
 • Gegevens over het gebruik van de dienst, waaronder het tijdstip van gebruik en van welke dienst gebruik wordt gemaakt;
 • Locatiegegevens. Deze locatiegegevens zijn afkomstig van uw apparaat of deze zijn afgeleid van uw IP-adres. Ten aanzien van de locatiegegevens afkomstig van uw apparaat wordt via uw apparaat eerst (eenmalig) om toestemming gevraagd. Deze toestemming kunt u intrekken via de instellingen van uw apparaat.

Account

Het is mogelijk om op de Website of in de App een account aan te maken waarbij een persoonlijk profiel op het Platform wordt aangemaakt. Bij het aanmaken van een account vragen wij de volgende gegevens, waaronder Persoonsgegevens, van u:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres; en
 • Wachtwoord.

Nadat uw account is aangemaakt, kunt u uw account verder personaliseren door aanvullende gegevens in te vullen. Dit is niet verplicht. Het betreft de volgende aanvullende gegevens:

 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Postcode;
 • Huisnummer;
 • Straat; en
 • Woonplaats.

Na het verstrekken van bovengenoemde gegevens, althans de verplichte gegevens, wordt een account aangemaakt. We hebben de bovengenoemde verplichte gegevens nodig om te weten wie u bent, zodat een account kan worden aangemaakt.

We bewaren de bovenstaande gegevens gedurende de periode dat uw account actief is of tot het moment dat u de gegevens handmatig verwijderd, plus een periode van maximaal 1 maand daarna. Dit vanwege een back-up die wij maken van deze gegevens.

Persoonlijk profiel; profilering

Als u een account aanmaakt, dan verzamelen, analyseren en combineren wij uw Persoonsgegevens en maken wij daarvan een persoonlijk profiel (profilering). Hierdoor kunnen we bepaald gedrag dat samenhangt met uw voorkeuren inschatten om u van persoonlijke advertenties en/of persoonlijke aanbiedingen te voorzien. Zo kunnen we u een dienst leveren die goed aansluit op uw behoeftes.

We hebben een gerechtvaardigd belang om deze Persoonsgegevens te verwerken, namelijk het beter op maat leveren van de dienst aan u. U kan via de contactgegevens onder aan deze privacy- en cookieverklaring bezwaar maken tegen deze verwerking van uw Persoonsgegevens.

Folders en aanbiedingen ontvangen per e-mail

Bij het aanmaken van een account wordt u gevraagd of u per e-mail folders en aanbiedingen wil ontvangen.

U ontvangt deze updates indien u daar tijdens het aanmaken van een account toestemming voor geeft door middel van het aanvinken van het daartoe bestemde bolletje. Deze toestemming kunt u op ieder moment intrekken via een afmeldlink in iedere e-mail met de folders en aanbiedingen.

Nieuwsbrief en weekenddeals

toestemming te geven in uw account. In de nieuwsbrief leest u nieuws, tips en informatie over onze diensten. De weekenddeals betreffen speciale deals die bij onze aanbieders gelden in het weekend

Na het aanmaken van het account staat het bolletje met de toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief en weekenddeals automatisch op “Nee”. U dient dus actief toestemming te geven door het bolletje met “Ja” aan te klikken.

Na inschrijving voor de nieuwsbrief en/of de weekenddeals wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de betreffende lijst van abonnees. Uw e-mailadres wordt bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Bij het verzenden van de nieuwsbrief werken we samen met e-Village B.V. (Clang) die de bovengenoemde Persoonsgegevens van ons kan ontvangen. e-Village B.V. is gevestigd binnen de Europese Unie, namelijk in Nederland (Huis ter Heide).

Het abonnement op de nieuwsbrief en weekenddeals kunt u op ieder moment opzeggen door in uw persoonlijke omgeving (weer) op het daartoe bestemde bolletje met “Nee” te klikken.

Social media buttons

Sommige pagina’s van onze Website en App bevatten social media buttons, zodat de pagina’s gemakkelijk via social media kunnen worden gepromoot en gedeeld. Het betreft buttons van Facebook en Twitter. Deze buttons worden geplaatst door middel van code aangeleverd door de betreffende social media platforms.

Facebook en Twitter zijn gevestigd buiten de Europese Unie, namelijk in de Verenigde Staten. We raden u aan om de privacyverklaringen van Facebook en Twitter te lezen om te zien wat zij met uw Persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Statistieken; Google Analytics

We houden statistieken bij over onze Website en App.

We gebruiken daarvoor Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze Website en App gebruiken. Om deze dienst te gebruiken kunnen cookies worden geplaatst. De cookies worden geplaatst door Google Inc. De met het cookie verkregen informatie (zoals ook uw IP-adres) kan door Google worden overgebracht naar servers in de Verenigde Staten. Wij hebben Google verzocht uw IP-adres te anonimiseren. Dit betekent dat bij het gebruik van Google Analytics uw IP-adres anoniem wordt gemaakt door Google zodra dit technisch gezien mogelijk is in een zo vroeg mogelijk stadium in het collectienetwerk. De IP-anonimiseringsfunctie in Google Analytics stelt de laatste byte van IPv4 IP-adressen van gebruikers en de laatste 80 bits van IPv6-adressen in op nullen in het geheugen, vlak nadat deze naar het Google Analytics-collectienetwerk zijn verzonden. Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit op de harde schijf opgeslagen.

We raden u aan om de privacyverklaring van Google te lezen.

Cookies

Onze Website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Met bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Wanneer u onze Website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierin kunt u ook aangeven welke cookies u wilt laten plaatsen. U kunt ook via uw internetbrowser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze Website werken dan niet goed meer.

We plaatsen de volgende soorten cookies:

Functionele cookies

We plaatsen enkele cookies voor functionele doeleinden, zoals voor het door ons gebruikte Content Management Systeem en om uw sessie bij te houden.

Analytische cookies

Daarnaast plaatsen we cookies voor analytische doeleinden. Dit zijn de hierboven genoemde cookies van Google ten behoeve van Google Analytics. Lees daarover meer onder het kopje: “Google Analytics”.

Social media cookies

Ook maken we gebruik van social media buttons. Daarbij worden door de betreffende social media platforms cookies geplaatst. Lees daarover meer onder het kopje: “Social media buttons”.

Bewaartermijnen

We bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Als uw Persoonsgegevens niet meer nodig zijn om de dienst aan u te leveren, dan zullen we uw Persoonsgegevens verwijderen.

Als er een wettelijke plicht is op grond waarvan we uw Persoonsgegevens moeten bewaren, dan moeten we echter aan deze wettelijke plicht voldoen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om de fiscale bewaarplicht: indien uw Persoonsgegevens voor ons fiscaal relevant zijn, dan moeten we die Persoonsgegevens zeven jaar bewaren.

Beveiliging

Beveiliging van uw Persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

We zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw Persoonsgegevens, dat de toegang tot Persoonsgegevens is beveiligd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd en geëvalueerd. Onder meer nemen we de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • een beveiligd intern netwerk;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • een interne logische toegangscontrole, gebruik makend van persoonsgebonden sterke wachtwoorden en tweestapsverificatie;
 • automatische logging van alle handelingen rond de Persoonsgegevens;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met Persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) en Secure Shell (SSH) technologie; en
 • pseudonimisering van Persoonsgegevens.

Verstrekken aan derden

Ten aanzien van het verlenen van onze diensten werken we met derden samen. Zij ondersteunen ons met het op maat leveren van de dienst. Wij kunnen uw Persoonsgegevens met deze derden delen. Met de derden aan wie wij uw Persoonsgegevens kunnen verstrekken, maken we duidelijke afspraken over de zorgvuldige omgang met uw Persoonsgegevens. Deze derden zijn bijvoorbeeld aan ons gelieerde ondernemingen, affiliates en afnemers.

Met enkele van deze derden delen we alleen anonieme informatie over het gebruik van de Website en App. Daarbij maken we gebruik van generieke gebruikersdata om analyses van het gebruik van de dienst uit te voeren en om statistieken te maken van de interesses van gebruikers. Deze data delen we alleen in geaggregeerde vorm. Deze gegevens zijn niet naar een individu te herleiden en daarmee geen Persoonsgegevens.

Wij verstrekken uw Persoonsgegevens niet aan andere partijen dan de (categorieën) partijen genoemd in deze privacy- en cookieverklaring, tenzij dit noodzakelijk is voor onze diensten of als we dit wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). We zullen u informeren over welke (categorieën) partijen uw Persoonsgegevens van ons ontvangen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze Website, App of dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke Persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan deze privacy- en cookieverklaring.

U kunt onder meer:

 • uitleg krijgen over welke Persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage krijgen in de exacte Persoonsgegevens die we hebben;
 • uw recht op dataportabiliteit uitoefenen;
 • fouten laten corrigeren;
 • verouderde Persoonsgegevens laten verwijderen:
 • door u gegeven toestemming intrekken: en
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van Persoonsgegevens.

Let op dat u bij het uitoefenen van deze rechten altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Wepublish B.V.

Haerstraat 43

7573 AN Oldenzaal

info@wepublish.com